Koncesja


Usługi w zakresie ochrony osób i mienia wykonywane są na podstawie Koncesji Ministerstwa  Spraw Wewnętrznych i Administracji nr  L-0176/14 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego, którą firma Domena NOWA Sp. z o.o. uzyskała w pełnym przewidzianym ustawą zakresie z prawem do wykonywania usług na terenie całego kraju.

Firma posiada kompletny pakiet polis ubezpieczeniowych od wszelkiego ryzyka związanego z prowadzeniem kompleksowej działalności w zakresie ochrony osób i mienia. 

Gwarantowana wartość ubezpieczenia OC  to 3 000 000,00 zł 


 

 

   

Nasze oddziały

+48 33 828 04 04

ul. Kustronia 39

43-316 Bielsko-Biała

+48 33 852 09 74

ul. Liburnia 2

43-400 Cieszyn

+48 32 389 30 22

ul. Czarnieckiego 14

41-902 Bytom

+48 33 844 37 32

ul. Dąbrowskiego 3

32-600 Oświęcim

+48 33 873 15 89

ul. Sienkiewicza 37

34-100 Wadowice

+48 33 861 28 24

ul. Sempołowskiej 4

34-300 Żywiec